Михаил

Senior С++ developer, Junior Consulting Engineer

 1. Кога започна работа в IG Soft и на каква позиция?

  Постъпих през март 2005 г., докато следвах магистратура. Беше просто обява в университета, която съвпадаше с познанията ми по C++ и това, че нямаше изисквания за опит. Започнах като Franchise developer, което тогава включваше доста задачи.
 2. Как се развиха нещата за теб през годините?

  Постепенно набирах опит, подобрявах познанията си по езика, продукта и методите за създаване на качествен код. Днес имам авторитет в компанията и мнението ми се цени. В момента съм C++ програмист, занимавам се с всички C++ продукти на компанията, но с повече фокус върху клиентското ни приложение. Участвам в дизайна на повечето нови функционалности - както в частта им в продуктите на тима, така и във функционирането на системата като цяло. През последната година отговарям и за въвеждането и обучението на новите членове на C++ екипа.
 3. Какви умения и знания придоби през това време?

  Почти всичко, което знам, научих работейки в компанията. Обучението в университета беше крайно недостатъчно за практически цели. Магистърската програма ми помогна много в някои отношения (конкретни технологии, анализ/дизайн, управление на проекти), но огромната част от познанията си съм получил в процеса на работа - от колегите, от самостоятелни проучвания, от сблъскване с реални проблеми.
 4. Кое е най-ценното за теб в компанията?

  Това, че разработваме собствен продукт, върху който имаме достатъчно контрол. Така имаме силна мотивация да инвестираме в подобряването на всеки аспект от него.
 5. Какво те мотивира да идваш да работа?

  Мотивират ме предизвикателствата - реалните, трудни проблеми, за които няма готови решения в Интернет. Разбира се, финансовият мотиватор също е налице.
 6. Кои са традициите в компанията, които най-много ти харесват?

  За времето, през което съм в компанията, се появиха много традиции... Някои от тях се промениха. Но в крайна сметка покрай тях си създадох истински приятелства.
 7. Защо би препоръчал на някого да работи при нас?

  Защото ще работи по реално работеща система с десетки хиляди потребители; мнението му ще тежи, тъй като продуктът е наш; a щo се отнася до моя camp (C++) - твърдя, че кодът, който създаваме, е модерен и на много високо ниво.
Вижте още от нашите истории
Бул. Никола Вапцаров 25, София, България Телефони: +359 2 865 04 60, +359 2 865 05 90