Формуляр за кандидатстване

DevOps camp

Senior Golang Developer

Моля попълнете задължителните полета / Please fill in all required fields.
Информацията, която ни предоставяте е конфедициална. / The information you provide will be kept strictly confidential.
* Име / First Name * Фамилия / Last Name * E-Mail
* Съобщение / Message Портфолио линк / Portfolio URL
* Прикачи своето CV / Attach your CV
Добави мотивационно писмо / Include a cover letter
Може да прикачите само DOC или PDF файлове под 2MB / You can upload only DOC or PDF files under 2MB
Бул. Никола Вапцаров 25, София, България Телефони: +359 2 865 04 60, +359 2 865 05 90